SARMS

SARMs, yani "Selective Androgen Receptor Modulators" (Seçici Androjen Reseptör Modülatörleri), vücut geliştirme ve spor performansını artırmak amacıyla kullanılan sentetik bileşiklerdir. SARM'lar, anabolik steroidlere benzer şekilde kas kütlesini artırma ve kemik yoğunluğunu artırma gibi olumlu etkilere sahip olabilir, ancak genellikle daha seçici bir şekilde çalışır ve androjenik etkileri (örneğin, tüylenme, ses kalınlaşması) anabolik steroidler kadar belirgin değildir.

SARM'ların PCT (Post Cycle Therapy - Döngü Sonrası Tedavi) gerektirip gerektirmediği konusu hala tartışmalı bir konudur ve net bir cevap vermek zordur. Bunun nedeni, SARM'ların hormonal düzeyleri farklı şekillerde etkilediğine ve bireylerin vücut kimyasının farklı olmasına bağlıdır. Bazı insanlar SARM kullanımı sonrasında hormonal dengelerini yeniden kazanmak için PCT yapmaya ihtiyaç duyabilirken, diğerleri için PCT gerekmeyebilir.


PCT genellikle anabolik steroid kullanımının ardından hormonal düzenlemeyi desteklemek için yapılır. Ancak, SARM'lar genellikle daha hafif hormonal etkilere sahip olduğundan, bazı insanlar için PCT gereksiz olabilir. Yine de, uzun süreli veya yüksek dozlu SARM kullanımı hormonal dengesizliklere ve olası yan etkilere neden olabilir. Bu durumda, bir PCT protokolü kullanarak hormonal dengeyi geri kazanmak gerekebilir.


Özetle, SARM kullanımı sonrası PCT yapılıp yapılmayacağı bireye göre değişebilir. Eğer SARM kullanmayı düşünüyorsanız, kullanmadan önce uzman bir danışmanla görüşmek önemlidir.4 products